رندوم پکینگ

رندوم پکینگ
آنها برای تهیه گاز داخلی و افزایش توزیع مایع طراحی شده اند. لبه دست نخورده منحصر به فرد در مقایسه با زین های پلاستیکی سنتی ، عامل اصلی عملکرد بالای محصول از نظر ظرفیت بالاتر و بهبود نرخ انتقال جرم است. سدل رینگ های معمولی مشکل لانه سازی هنگام برخورد دو فاز مایع و گاز را داشتند ، لذا این سوپر سدل رینگ ها برای غلبه بر مشکل لانه سازی تولید شدند .
ادامه مطلب